ADMINISTRATIEKANTOREN EN ACCOUNTANTSKANTOREN

Uw klanten nog beter bedienen? Nieuwe omzetkansen creëren? Sparren met een partij met veel expertise? U kunt overwegen een samenwerkingsverband met BWA aan te gaan. Een professioneel antwoord op elke vraag

Klanten worden steeds kritischer en willen goed geïnformeerd worden. Een gevolg daarvan is dat administratiekantoren hun dienstverlening continu uitbreiden. Maar dit houdt niet automatisch in dat dan ook de expertise voor die dienstverlening direct aanwezig is. BWA kan uw administratiekantoor hierbij ondersteuning bieden. Uw klant krijgt daardoor altijd de optimale dienstverlening. 

Veel administratiekantoren zijn lid van een vakorganisatie, zoals het NOAB. Tegen een vast jaarlijks tarief kan een lid vervolgens voor extra informatie of met een specifieke vraag bij zo’n organisatie terecht.
Ook zijn er accountantskantoren die deze extra ondersteuning aanbieden. Dit gebeurt dan vaak voor een vrij fors tarief. En daarbij blijft het maar de vraag of u de juiste persoon zult treffen voor uw vragen en daarmee de informatie krijgt die voor u – en voor uw klant – van belang is. 

BWA-fotos-2019-61-2

Uitbreiden van de dienstverlening aan uw klanten

Een teruglopende omzet kan soms worden opgevangen door bestaande klanten extra adviesdiensten aan te bieden. Vaak hebben klanten steeds meer behoefte aan informatie. Zij verlangen niet alleen meer ondersteuning bij het verzorgen van de administratie, jaarrekening of belastingaangiften. Ook kwesties als het pensioen, vermogensoverdracht, een (tijdelijke) financiering, de risico’s bij arbeidsongeschiktheid of overlijden of ingewikkelde fiscale problematiek kunnen bij een klant aan de orde komen.

BWA heeft de expertise in huis om u vakkundige begeleiding te bieden en u te adviseren of informeren bij vragen over onder meer financieringen, belastingen of bijvoorbeeld juridische vragen. Wij kunnen uw klanten ook voor u screenen. Daarbij beoordelen wij onder meer de jaarcijfers van uw klant, aangiften inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting. Op die manier zijn wij in staat u te adviseren over een verbetering van de juridische of fiscale structuur van uw klant.

ONZE KWALITEITEN

Persoonlijk
contact

Betrokken & deskundig

Wij kennen
onze klanten

Van A tot Z

Platte
organisatie

Wat kan BWA voor u betekenen?

Natuurlijk bent en blijft u voor uw klanten het vaste aanspreekpunt. BWA doet niets meer of minder dan uw opdracht behandelen en heeft uitsluitend contact met u. Uw klant wordt niet door ons, maar altijd uitsluitend door u geïnformeerd en geadviseerd.
U kunt aan ons elk vraagstuk voorleggen, met ons sparren over een bepaalde kwestie of klantdossier en wij kunnen een back-up voor u zijn als u tijdelijk niet in de gelegenheid bent zelf de dienstverlening voor uw klanten te regelen. 

Het is onverstandig en voor uw klanten ook ongewenst als u een bepaalde periode niet aanwezig kunt zijn. Dit kan voor een klant erg vervelende gevolgen hebben. Het getuigt daarom van een vooruitziende blik en een grote klantbetrokkenheid als u al van tevoren regelingen hebt getroffen, die zo’n situatie kunnen opvangen. Een waarnemingsovereenkomst met BWA houdt in dat uw klanten steeds de juiste dienstverlening blijven houden en onnodige risico’s worden goed gedekt.
Overweeg gerust om met ons in gesprek te gaan over een samenwerking: er zijn voor alle betrokkenen veel voordelen te behalen.   

Heeft u hulp nodig bij uw administratie? Neem dan nu contact op!