SUBSIDIES

Komt uw onderneming in aanmerking voor een subsidie? Vraag ons naar de mogelijkheden.

Bij ondernemen horen tegenwoordig ook termen als duurzaamheid, energie en innovatie. Als de politiek er al geen aandacht voor vraagt dan is het wel de maatschappij die er een beroep op doet of spreekt uw eigen verantwoordelijkheidsgevoel om een goed en betrokken ondernemer te zijn en te blijven.

Om uw onderneming te laten mee ontwikkelen in belangrijke maatschappelijke en economische thema’s, zijn er regelmatig financiële stimuleringsmogelijkheden in de vorm van subsidies. Maar er zijn veel en continue veranderende subsidiemogelijkheden en dit vraagt een bijzondere expertise.

BWA foto's 2019-15-2

BWA werkt voor een optimale advisering nauw samen met twee externe deskundigen:

Vechtsaam geeft ondernemers advies over allerlei verschillende subsidiemogelijkheden. Het is een coöperatie voor subsidieadvies.
Duvast, gevestigd in Hardenberg, is met name gespecialiseerd in subsidiemogelijkheden op het gebied van duurzame energieoplossingen van al bebouwde omgevingen. Daarbij kunt u denken aan willekeurige afschrijvingen op bepaalde investeringen (VAMIL), de milieu-investeringsaftrek (MIA), of aftrekposten op de winst zoals de energie-investeringsaftrek (EIA).

En het is op dit moment zelfs mogelijk om rentevoordeel te krijgen als er een investering wordt gedaan bij een pand waar een groenfinanciering mogelijk kan zijn. En verder zijn er natuurlijk nog subsidie-uitkeringen in geld (ISDE en SDE). 
 

BWA foto's 2019-32

Recht op

SUBSIDIE

Er is sprake van een subsidie indien er aan een viertal criteria is voldaan:

  • Het gaat om een aanspraak op financiële middelen. Er is dus geen sprake van subsidie indien er goederen of diensten worden verstrekt (bijvoorbeeld de gemeente stelt gratis een zaal ter beschikking voor een vergadering van een vereniging; inwoners die betegelde tuin willen vergroenen kunnen gratis planten bij de gemeente afhalen).
  • Deze financiële middelen worden verstrekt door een bestuursorgaan (in de zin van artikel 1:1 Awb).
  • De financiële middelen worden verstrekt voor bepaalde activiteiten van de aanvrager. De bestedingsrichting moet dus van tevoren duidelijk omschreven zijn.  Een vrij te besteden prijs of een uitkering voor levensonderhoud is daarom geen subsidie.
  • Het mag niet gaan om betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten. De betaling aan de aannemer die het gemeentehuis opknapt is dus geen subsidie.
 

Deze definitie van subsidie is neergelegd in artikel 4:21, lid 1 Awb. Het is een materieel begrip, dat wil zeggen: als iets voldoet aan deze criteria, dan is het een subsidie, ook als het anders wordt genoemd. Omgekeerd: als iets subsidie wordt genoemd maar het voldoet niet aan een of meer van deze criteria, is het geen subsidie. Op subsidies zijn de bepalingen uit de Awb over subsidie (Titel 4.2 van de Awb) van toepassing.

In artikel 4:21 lid 2 t/m 4 Awb wordt aangegeven op welke beleidsterreinen en onderwerpen de subsidietitel nietvan toepassing is.

 

Bekijk ook:

vermogensplanning

simply in control

Heeft u hulp nodig bij uw administratie? Neem dan nu contact op!