SALARISADMINISTRATIE

Opstarten onderneming

Of het nu gaat om het voeren van de salarisadministratie, het opstellen van contracten voor nieuwe personeelsleden of bijvoorbeeld het voeren van een ontslagprocedure. Wij assisteren uw onderneming bij personele aangelegenheden. Wel maken wij daarbij gebruik van externe deskundigen. Dit is een bewuste keuze. Wat BWA graag wil voorkomen is dat er een situatie zou kunnen ontstaan, waarbij wij u of uw onderneming niet meer volledig zouden kunnen adviseren. Voor ons staat namelijk altijd uw belang centraal.

Wel blijft BWA steeds uw vaste aanspreekpunt. Zou tussen u en de externe deskundige een miscommunicatie of discussiepunt kunnen ontstaan dan zoeken wij direct naar een passende oplossing. Daarnaast verzorgen wij de facturering tussen u en de externe deskundige. Op die manier zal er nooit verschil van mening zijn wie bijvoorbeeld verantwoordelijk is voor de hoogte van een factuur. 

BWA foto's 2019-6

Salarisadministratie

Wanneer je je eerste personeelslid aanneemt, en zodoende verplicht wordt om een salarisadministratie op te zetten, dan kan dit best overweldigend zijn. Veel ondernemers besteden hun loonadministratie dan ook liever uit.

Een begrijpelijke gedachte aangezien het voeren van een salarisadministratie een nauwkeurige bezigheid is en aardig wat tijd kan kosten. Niet alleen aan de uitvoer ervan, maar ook aan het bijhouden van relevante wijzigingen in cao’s en wet- en regelgeving.

Loonadministratie is tijdsintensief en complex. Je moet niet alleen veel berekenen en bijhouden, ook worden wetten en cao’s continu gewijzigd. Daarnaast zijn er kleinschalige wijzigingen zoals het aantal gewerkte uren, tijdelijke contracten, declaraties en bonussen.

Arbeidscontract opstellen

Bij het opstellen van een arbeidscontract moet je als ondernemer rekening houden met een aantal zaken. Er zijn verschillende arbeidscontracten mogelijk, die afhankelijk zijn van het type functie en de bedrijfstak waarin je actief bent. 

Opzegtermijn

Opzegtermijnen zijn wettelijk vastgelegd en zijn afhankelijk van de duur van de dienstbetrekking. De wettelijke opzegtermijn voor werknemers is een maand. Je kunt dit eventueel verlengen tot maximaal zes maanden.

Proeftijd

Het is gebruikelijk om bij nieuwe medewerkers een proeftijd af te spreken. De maximale duur van de proeftijd is 1 of 2 maanden.

Concurrentiebeding

Veel werknemers onderschatten het concurrentiebeding. Als alternatief kun je met de werknemer een relatiebeding afspreken. Dit verbiedt de werknemer om klanten ‘mee te nemen’ wanneer hij overstapt naar een nieuwe werkgever of voor zichzelf begint.

Ontslagprocedures

Er zijn verschillende soorten ontslagprocedures. Dit hangt af van de reden van het ontslag en de verstandhouding tussen de werkgever en de werknemer. De werkgever kan een keuze maken uit deze drie ontslagprocedures:

  • Ontbinden met wederzijds goedvinden/een vaststellingsovereenkoms
  • Het aanvragen van een ontslagvergunning via het UWV
  • Ontslag via de kantonrechter

Bij het UWV kan de werkgever alleen terecht bij ontslag om bedrijfseconomische redenen of door langdurige ziekte. Is er sprake van disfunctioneren of een arbeidsconflict, dan moet je naar de kantonrechter. De prettigste ontslagprocedure is om met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan.

Meer

TIJD

Een van de grote voordelen van salarisadministratie uitbesteden is de hoeveelheid tijdwinst. Bedrijven en ondernemers  die gebruikmaken van onze diensten hebben minder administratief werk te doen en hoeven slechts een paar uur per jaar te besteden aan de loonlijst. Hierdoor kan een bedrijf zich volledig concentreren op zijn kernactiviteiten. Salarisverwerking kan een vervelende klus zijn door de hoeveelheid wet- en regelgeving die erbij komt kijken,

maar als het verkeerd wordt uitgevoerd, kan een bedrijf een boete krijgen waardoor de kosten behoorlijk oplopen. Door salarisadministratie uit te besteden, berekent HetSalarisKantoor alle loonheffingen op basis van jarenlange expertise en het volgen van alle wetswijzigingen en regelgeving omtrent salarisverwerking.

Bekijk ook:

subsidies

vermogensplanning

Heeft u hulp nodig bij uw administratie? Neem dan nu contact op!