JURIDISCH ADVIES

Verschillende rechtsgebieden

Er ontstaat discussie over een gemaakte afspraak, uw klant betaalt niet, u gaat personeel in dienst nemen en er moet een arbeidsovereenkomst komen, uw bedrijfsauto veroorzaakt schade, het pand dat u huurt heeft achterstallig onderhoud. Het zijn maar enkele voorbeelden van de juridische onderwerpen waar u als ondernemer mee te maken kunt krijgen. BWA ondersteunt u direct en vakkundig in heel veel juridische kwesties.

Ook bij de oprichting van een vennootschap is het belangrijk dat de bedrijfsstructuur goed wordt ingericht. Interacties tussen meerdere vennootschappen moeten daarbij altijd goed worden vastgelegd. Dit aspect wordt helaas vaak verwaarloosd of soms zelfs helemaal achterwege gelaten. Van BWA krijgt u volledige ondersteuning tijdens elk onderdeel. Op die manier is er altijd juridische duidelijkheid.   

BWA foto's 2019-30

Second opinion

Wordt voor uw onderneming altijd alles uit de kast gehaald?

Soms bent u al jarenlang naar volle tevredenheid klant bij dezelfde adviseur of hetzelfde advieskantoor. Er bestaat dan een risico dat uw adviseur wel met u blijft meebewegen, maar niet alert is op aantrekkelijke toekomstige opties die gunstig voor uw onderneming kunnen zijn.

BWA vindt het verstandig dat voor advieswerk een ervaren adviseur wordt ingeschakeld die volledig onafhankelijk kan opereren. De standaard werkzaamheden blijven gewoon bij het eigen administratie- of accountantskantoor. Hiermee wordt bereikt dat de onafhankelijk adviseur en het kantoor dat is ingeschakeld voor de standaard werkzaamheden elkaar scherp houden en kunnen aanvullen en versterken.

Bent u al wat langer klant bij dezelfde organisatie? Overweeg dan eens een zogenaamde “nulmeting” uit voeren. Daarbij wordt uw specifieke situatie van dat moment doorgenomen. Als uitgangspunt kunnen daarvoor de jaarrekening en aangiften inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting als leidraad dienen. Het doel van een nulmeting is om te inventariseren wat (nog) beter zou kunnen en wat absoluut beter zou moeten.   

BWA-fotos-2019-39

Procedures

/ PROCEDEREN

Conflicten: ze kunnen zo maar ontstaan. En is het goed mogelijk dat ook u er niet aan ontkomt. Onenigheid met een zakenpartner of werknemer. Met de belastingdienst, die een bepaalde aftrekpost niet accepteert of u niet als ondernemer voor de inkomstenbelasting ziet. Of een geschil in een privésituatie met een familielid of uw buren. 

BWA kan u ondersteunen door te bemiddelen bij een geschil of bij een instantie bezwaar voor u of uw onderneming aan te tekenen, namens u in beroep te gaan of te procederen. 

Bekijk ook:

salaris administratie

subsidies

Heeft u hulp nodig bij uw administratie? Neem dan nu contact op!