ADMINISTRATIE

Jaarcijfers

BWA is deskundig en geeft u de financiële ondersteuning bij alle aspecten die te maken hebben met uw jaarcijfers. Daarbij kunt u onder meer denken aan: 

Inrichten administratie

Om efficiënt te kunnen ondernemen, is een goed ingerichte administratie van wezenlijk belang. Daarnaast levert het ons tijdwinst en u alleen al daardoor een financiële besparing op als de jaarcijfers moeten worden opgesteld. Met een efficiënt ingerichte administratie is het bovendien veel eenvoudiger om kwartaalcijfers te produceren.

BWA foto's 2019-30

Opstellen

JAARCIJFERS

Het opstellen en deponeren van publicatiecijfers is voor sommige ondernemingen – zoals bijvoorbeeld een besloten vennootschap – wettelijk verplicht. Voor een maatschap, vennootschap onder firma of eenmanszaak gelden andere regels en is zelfs het opstellen van een jaarrekening niet nodig. U hebt in dat geval de vrije keuze of u wel of geen jaarrekening laat opstellen. Soms is dit praktisch gezien wenselijk, omdat een jaarrekening toch een wat breder en specifieker beeld geeft van de financiële situatie van een onderneming. En natuurlijk kan het voorkomen dat een financier eenvoudigweg eist dat een jaarrekening wordt opgesteld en getoond. 

Voor een ondernemer is het handig om een goed inzicht te krijgen in de positie van de onderneming. Dit kan belangrijk zijn als er beslissingen moeten worden genomen die met de toekomst van de onderneming te maken hebben. 

BWA regelt dat u aan uw wettelijke verplichtingen voldoet. Wij ontzorgen u zoveel mogelijk van uw administratieve taken. U weet op die manier op elk gewenst moment hoe uw onderneming er financieel voor staat. En omdat uw financiële situatie steeds up-to-date is, kan BWA u optimaal blijven adviseren. 

Bekijk ook:

bedrijfsadvies

belastingadvies

Heeft u hulp nodig bij uw administratie? Neem dan nu contact op!